SIMPSON

SIMPSON w swoich pracach bazuje na symbolach pop kultury, którym nadaje jednak kompletnie nowy wymiar znaczeniowy. Jego malarstwo pomimo jasnej i cukierkowej palety barw pełne jest gorzkich komentarzy na temat bieżących wydarzeń z zakresu polityki, ekonomii czy kwestii społecznych. Zdeklarowany libertarianin.