PRIMITIVE COUNTRY BREEDS PRIMITIVE PEOPLE

SĘTOWSKI / GAWRON – PRIMITIVE COUNTRY BREEDS PRIMITIVE PEOPLE | 30.06.2019

Wystawa „Primitive country breeds primitive people” bada temat bylejakości i powszechnej brzydoty w przestrzeni miasta. Infantylizacja społeczeństwa, uboga w wiedzę edukacja z dziedziny estetyki zapewniana w szkołach czy bardzo słabe wzorce przekazywane w rodzinnych domach prowadzą do braku higieny wizualnej w codziennym życiu ludzi. Wynikiem tego jest nie tylko opłakany stan przestrzeni miast ale postępujący kulturalny analfabetyzm. Spirala ta skutkuje ostatecznie bylejakością w obszarze funkcjonowania całego państwa, ekonomicznym wyobcowaniem przeradzającym się w permanentną biedę czy też zanikiem podstawowej etyki w prowadzeniu biznesu. Prymitywnie wyglądający świat staje się wylęgarnią prymitywnych ludzi.